Pierwszy wyjazd naukowy naszego Koła w tym roku akademickim odbył się w dniu 28 listopada 2013 r. Pojechaliśmy do Warszawy, aby uczestniczyć w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym i zwiedzić Naczelny Sąd Administracyjny. Wybór konkretnej sprawy toczącej się przed TK nie był przypadkowy. Rozprawa dotyczyła zgodności z Konstytucją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która jak wiadomo, budzi bardzo wiele zainteresowania wśród członków Koła. Dodatkowym atutem był fakt, że przewodniczącą składu była p. prof. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz, z naszego poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji.


Drugą część wyjazdu spędziliśmy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym gdzie zostaliśmy przyjęci przez p. prof. Romana Hausera, prezesa NSA. Byliśmy pod wielkim wrażeniem spotkania z tak ważną postacią dla sądownictwa i prawa administracyjnego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tak miłe przyjęcie i poświęcenie nam sporo cennego czasu. Po spotkaniu z panem Prezesem, udaliśmy się na zwiedzanie gmachu NSA, po którym oprowadził nas pan dr Wojciech Sawczyn.


Wyjazd był bardzo udany. Wszyscy wrócili do domów zadowoleni i napełnieni nowym zapałem do studiowania ;)


Dziękujemy doktorantom pani mgr Marii Jędrzejczak i panu mgr Maciejowi Kiełbusowi, którzy pomogli nam się przygotować i pojechać na ten ciekawy wyjazd naukowy.