2016 "Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w realizacji publicznego transportu zbiorowego"

Konferencja naukowa "Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w realizacji publicznego transportu zbiorowego"

Zazwyczaj październik jest miesiącem generującym dopiero zadania na rok akademicki. Tym razem było inaczej, i już KNA "Ad rem" został współorganizatorem konferencji naukowej.
Dnia 21 października 2016 na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbyła się konferencja naukowa zatytułowana "Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w realizacji publicznego transportu zbiorowego". Została ona zorganizowana przez mgr Adriana Misiejko, doktoranta z Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji oraz Nas, Koło Naukowe Administratywistów „Ad rem”.
 
 
Wśród prelegentów znalazło się grono wielu znakomitych specjalistów w dziedzinie prawa administracyjnego. Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas reprezentacji najlepszych polskich uczelni, w tym:
  • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
  • Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu,
  • Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
  • Uniwersytetu SWPS w Poznaniu,
  • Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 
Tematyka konferencji okazała się być niezwykle ciekawa i aktualna, czego dowodem było spore grono gości – zarówno prawników, jak i osób reprezentujących samorządowe jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zadania związane z realizacją publicznego transportu zbiorowego. Nie zabrakło także studentów, którzy swoją obecnością udowodnili, że poruszane tematy stanowią sferę zainteresowań adeptów Wydziału Prawa i Administracji.
 
Po każdym panelu miała miejsce burzliwa dyskusja, gdzie niejednokrotnie ścierały się zdania ekspertów z opiniami praktyków. Przysłuchując się wymianie poglądów, można było dowiedzieć się wielu interesujących informacji zarówno na temat samej ustawy, jak i jej stosowania przez podmioty obowiązane do realizacji wynikających z niej zadań. Wśród omówionych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego sporą uwagę poświęcono najnowszej z nich, czyli związkowi metropolitarnemu, wprowadzonemu do polskiego porządku prawnego ustawą z 9 Października 2015 r. o związkach metropolitarnych. To niezwykle ciekawe zagadnienie, które poruszane było w trakcie wystąpień przez niejednego prelegenta. Konferencja udowodniła, że tematyka dotycząca publicznego transportu zbiorowego jest niezwykle istotna. W końcu praktycznie każdy z nas korzystał albo korzysta z środków transportu zbiorowego.
- Adam Taciak