Ciążeń 2006

Sprawozdanie z obozu szkoleniowego "Administratywista XXI wieku"
Ciążeń, 28 - 30 kwietnia 2006r.

W dniach 28 - 30 kwietnia 2006 roku odbyło się w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Ciążeniu szkolenie członków Koła Naukowego Administratywistów "Ad Rem". Obóz ten zorganizowany został przez Wiceprezes Agnieszkę Pawłowską i Prezesa Jana Szejna we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP).

Spotkania dotyczyły przede wszystkim:
*budowy efektywnej komunikacji i współpracy w zespole,
*sztuki negocjacji,
*rozwiązywania konfliktów,
*asertywności jako konstruktywnej metody porozumiewania się,
*psychomanipulacji,
*sposobów radzenie sobie ze stresem.

Organizatorzy położyli największy nacisk na budowę efektywnej współpracy w grupie. Szkolenie prowadziło czterech trenerów z PSSiAP'u: mgr Katarzyna Świtatalska - trener, psycholog i konsultant zarządzania, założycielka sekcji trenerskiej PSSiAP, a także Katarzyna Piguła, Piotr Kielar i Michał Łuczkanin.

Pierwszego dnia, tuż po zakwaterowaniu w Domu Pracy Twórczej, uczestnicy przystąpili do szkolenia. Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń z zakresu team building'u oraz przeprowadzenia warsztatów integracyjnych.

Ramowy plan drugiego dnia przewidywał szkolenie w zakresie negocjacji, psychomanipulacji oraz rozwiązywania konfliktów, a także ognisko integracyjne, które niestety, ze względu na deszczową pogodę nie odbyło się. Poradziliśmy sobie organizując wieczorną zabawę w kalambury oraz poźniej imprezę niemalże do rana.

Trzeci dzień zjazdu poświęcony był przede wszystkim ćwiczeniom asertywności oraz radzenia sobie ze stresem. W czasie kursu uczestniczyliśmy w wielu ćwiczeniach mających na celu praktyczne przyswojenie zdobytej wiedzy. Szkolenie zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów oraz podziękowaniami dla grupy trenerskiej.

Obóz szkoleniowy przyniósł wiele pozytywnych efektów. Przede wszystkim wytworzył więź między członkami szkolenia oraz chęć współpracy przy wykorzystaniu nowo nabytych lub rozwiniętych zdolności konstruktywnego porozumiewania się w grupie. Uczestnicy zdobyli także bardzo przydatne umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz pogłębili wiedzę dotyczącą sztuki negocjacji.

O reszcie niech mówią zdjęcia...Krystyna Cent