Członkowie honorowi i wspierający

 
 Członkowie honorowi:
prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak
dr Marcin Princ
mgr Maciej Kiełbus


 Członkowie wspierający:

Aleksandra Czajka
Beata Koczorowska
Maria Jędrzejczak
Anna Wilińska-Zelek