Konferencja 2003 - "Administracja i Ty"

„Administracja i Ty”

Konferencję uroczyście otwierali:

prof. dr hab. Krystyna Wojtczak
prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski
prof. zw. dr hab. Zbiegniew Leoński

Moderator: prof. zw. dr hab. Zbigniew Leoński

Na konferencję składały się następujące wykłady: 

prof. dr hab. Roman Hauser
Główne założenia reformy sądownictwa administracyjnego - pierwsze doświadczenia. 

prof. dr hab. Marek Szewczyk
Nierównorzędność podmiotów stosunku administracyjno - prawnego.

prof. dr hab. Bożena Popowska
Administracja a swoboda działalności gospodarczej.

dr Ryszard Sowiński


prof. dr hab. Andrzej Redelbach
Administracja a prawa człowieka.

prof. dr hab. Roman Budzinowski
Administracja rolnictwa w przededniu członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.

prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski
Samorządy polskie w procesie europejskiej współpracy transgranicznej.

prof. dr hab. Krystyna Wojtczak
Zawód - administratywista.


PROJEKT ORGANIZOWALI:

Marcin Princ
Małgorzata Tyc
Marcin Kowalski
Tomasz Rybicki