Konferencja 2004

„Aktualne problemy w realizacji praw człowieka na arenie międzynarodowej, regionalnej i krajowej”

Celem konferencji było umożliwienie prezentacji dorobku naukowego studentów i młodych pracowników nauki w dziedzinie praw człowieka, dyskusja nad stanem obecnym i przyszłością przestrzegania praw człowieka. Naszą ambicją było zaprezentowanie interdyscyplinarnego podejścia do tematyki praw człowieka stąd zaprosiliśmy do wygłoszenia referatów nie tylko prawników, ale również filozofów i politologów. Głos zabrały osoby zajmujące się prawami człowieka od strony naukowej, ale również praktycy – przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji samorządowej czy wymiaru sprawiedliwości.


Na konferencję składały się nastepujące wykłady: 

Katarzyna Sękowska
Ustawa o skardze na przewlekłe postępowanie jako dostosowanie polskiego prawa do europejskich standardów ochrony praw człowieka. 

mgr Jarosław Greser
Wybrane problemy ochrony praw człowieka podczas zwalczania przestepczości zorganizowanej.

mgr Łukasz Majcherek
Prawa pacjenta jako postać praw człowieka. 

mgr Witold Nowak
Ograniczenia zasady zgody pacjenta na dokonanie świadczenia zdrowotnego na przykładzie postępowania w przedmiocie przymusowego leczenia narkomanów.

mgr Paweł Mazur 
Wybrane problemy praw małoletniego pokrzywdzonego przestępstwami seksualnymi w postępowaniu przygotowawczym. 

mgr Ewa Schneider 
Prawa dziecka w świadomości dorosłego człowieka. 

mgr Marcin Komosa
Casus Pinocheta. Podważenie immunitetu byłej głowy państwa w odniesieniu do naruszeń prawa człowieka.

mgr Krzysztof Przybyszewski
Uniwersalizm czy subiektywizm praw człowieka. 

mgr Andrzej W. Nowak
Uniwersalizm pluralistyczny jako próba pogodzenia uniwersalizmu praw człowieka z relatywizmem kulturowym

Agata Rogalska
Generalna klauzula antydyskryminacyjna w europejskim systemie ochrony praw człowieka. 

Rafał Piechota
Prawa człowieka w szponach "wielkiego brata", czyli ograniczenia prawa do prywatności w dobie globalnej inwigilacji i rewolucji technicznej. 

Wojciech Makowski
Amnesty International od wewnątrz – ewolucja zasad działania i obecne dylematy. 


Z konferencji został także zebrany i wydany w formie książkowej materiał. O publikacji tej możecie dowiedzieć się więcej tutaj.

PROJEKT ORGANIZOWALI:

Adrian Ignasiak
Agnieszka Pawłowska
Andrzej Soiński
Bartosz Kawała
Jan Szejn
Izabela Buśkiewicz
Jarosław Greser
Julia Przeniczna
Katarzyna Jackowska
Krzysztof Kanciak
Łukasz Lewera
Piotr Karlik
Tomasz Rybicki