Konferencja 2009 - Dobra legislacjaKoło Naukowe "Ad Rem" na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza
do wzięcia udziału w konferencji naukowej:


”DOBRA LEGISLACJA – SPRAWNA GOSPODARKA”

Konferencja odbędzie się w dniach
18-19 maja 2009 r.
w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

 

Pierwszy dzień zostanie w całości poświęcony wystąpieniom studentów. Referaty studentów zostaną
rozdzielone na cztery grupy tematyczne, koordynowane przez pracowników WPiA UAM:

I. Prawo administracyjne
II. Prawo międzynarodowe
III. Prawo finansowe
IV. Publiczne prawo gospodarcze


Każdy panel będzie się składać z maksymalnie 5 wystąpień, po 15 minut każde. Wystąpienia będą miały obowiązkowo postać prezentacji multimedialnych. Panele będą odbywać się w dwóch salach jednocześnie. Przed południem odbędą się panele z zakresu prawa administracyjnego i finansowego. Po południu – z zakresu prawa międzynarodowego i publicznego prawa gospodarczego.

Drugiego dnia będą mogli Państwo usłyszeć wypowiedzi specjalistów na temat tego jak powstają projekty aktów prawnych, dowiedzieć się o tym w jaki sposób Reforma Regulacji prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki ma poprawić jakość procesu legislacyjnego oraz jakość norm prawa gospodarczego. A także zostanie przedstawiona szeroko stosowana w procesie legislacyjnym Stanów Zjednoczonych metoda ekonomicznej analizy prawa.

Dla ułatwienia przesyłamy nasze propozycje tematów referatów:

1. Czy ustawa powinna mieć jednego autora? Konstrukcja odpowiedzialności legislacyjnej na przykładzie praktyki USA, Wielkiej Brytanii.
2. Historia powstania metody Oceny Skutków Regulacji. (Better Regulation) Kto był pomysłodawcą, kiedy i dlaczego. Więcej informacji na stronach: www.enbr.org; http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/
3. Lobbing w procesie tworzenia regulacji gospodarczych.
4. Zakres uprawnień Sejmu i Senatu do wnoszenia poprawek do rządowych aktów prawnych. Wynikające z tego konsekwencje dla ostatecznego kształtu ustaw.
5. Projekty społeczne walki z bublami prawnymi w gospodarce na przykładzie najsłynniejszej strony internetowej tego typu w Europie belgijskiej WWW.kafka.be oraz polskiego projektu gazety wyborczej "Dobre prawo dla firm". (Sposób działania, współpraca z Rządem).
6. System audytu zewnętrznego nad jakością OSR na przykładzie rozwiązań wybranych państw europejskich lub USA.
7. Case study. Analiza uzasadnienia do wybranego aktu prawnego z dziedziny gospodarki pod kątem jakości przeprowadzonej OSR.
Case study z ekonomicznej analizy prawa. Analiza wybranej regulacji prawnej przy pomocy metody law economics.
8. Znaczenie kultury politycznej dla jakości prawa.

Referaty, które zostaną przedstawione na konferencji będą wybrane na zasadzie konkursowej. Wyboru dokonają pracownicy naukowi WPiA UAM.

Każdy zaakceptowany referat musi obowiązkowo zostać uzupełniony o prezentację multimedialną. Jako, że na konferencji referaty będą przedstawiane wyłącznie w postaci prezentacji multimedialnych. Wersja tradycyjnego referatu, natomiast, jest przeznaczona do przyszłej publikacji konferencyjnej.

Autorzy zakwalifikowanych referatów otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Patronat medialny nad konferencją objęły media lokalne.

Tutaj znajdziesz szczegóły dotyczące Konferencji oraz kartę uczestnictwa.Referaty oraz wszelkie zapytania dotyczące konferencji prosimy wysyłać na adres:
konf.dlsg.poznan@gmail.com
UWAGA! Termin nadsyłania referatów przedłużono do 24 kwietnia 2009 roku


Koszt uczestnictwa w konferencji dla 1 osoby wynosi 200 zł.
(na oplate konferencyjna skladaja się koszty zakwaterowania, wyżywienia i opłaty za przejazd komunikacja miejska)


Studenci z Poznania zwolnieni są z opłaty konferencyjnejGorąco i serdecznie ZAPRASZAMY!