Konferencja 2011

Koło Naukowe Administratywistów 
"Ad Rem" na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej:

Przyszłość służby cywilnej w Polsce - kierunki zmian

w dniach 20-21 maja 2011 r.
w Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu.

 

Mając na uwadze społeczną doniosłość, oraz nieocenioną rolę służby cywilnej w demokratycznym państwie prawnym Koło Naukowe Administratywistów „Ad rem” pragnie serdecznie zaprosić do dyskusji i uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przyszłość służby cywilnej w Polsce – kierunki zmian”, która będzie miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Praca w służbie cywilnej powszechnie traktowana jest jako służba publiczna na rzecz społeczeństwa, a przede wszystkim służba na rzecz i dla dobra państwa. Ponad 2 lata minęły od długo oczekiwanej reformy służby cywilnej. Zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą z 21 listopada 2008 r. wywołały burzę dyskusji nt. szeroko rozumianej sprawności funkcjonowania państwa, przejrzystości życia publicznego, jawności, rzetelności i bezstronności w zakresie obsadzania stanowisk w administracji rządowej, profesjonalizmie i apolityczności członków korpusu służby cywilnej.

Niniejsza konferencja stanowi doskonałą okazję do podniesienia poziomu wiedzy z zakresu zatrudnienia w służbie cywilnej oraz do swobodnej wymiany poglądów naukowych dla przedstawicieli środowisk naukowych, politycznych gospodarczych i studenckich.

Patronat honorowy nad konferencją objął Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski, Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Dr hab. Jacek Czaputowicz , Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski.

Patronat merytoryczny nad konferencją objął Prof. dr hab. Zdzisław Niedbała Kierownik Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, oraz Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Wykładowca akademicki, autor wielu monografii, podręczników akademickich, ponad 300 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, były sędzia w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, adwokat i radca prawny Specjalista w dziedzinie prawa pracy, prawa służby publicznej, oraz prawa spółdzielczego.

Współpracę przy organizacji Konferencji nawiązano z Panią Prof. zw. dr hab. Teresą Rabską – współautorką reformy ustrojowej III RP (administracji centralnej, samorządu terytorialnego) oraz autorką nowych uregulowań w sferze gospodarczej (publiczne prawo gospodarcze). Pani Prof. Teresa Rabska jest 20. honorowym obywatelem miasta Poznań.

 

„Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, bo wszystko co dobre w niej się zawiera”

 

Niech podstawę rozważań znamienitego gremium ekspertów, wybitnych znawców prawa, przedstawicieli korpusu służby cywilnej, pracowników samorządowych oraz studentów i doktorantów z całego kraju stanowią powyższe słowa wybitnego polskiego kaznodziei Piotra Skargi.

Uczestnicy konferencji wspólnymi siłami podejmą się próby wskazania modelu służby cywilnej, który w pełni realizowałby standardy demokratycznego państwa prawnego. Wygłoszone postulaty zostaną zamieszczone w zeszycie pokonferencyjnym

 

Gorąco i serdecznie ZAPRASZAMY!