Kraków 2007

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji
Kraków, 20 - 22 kwietnia 2007

W dniach 20-22 kwietnia w Krakowie odbył się II Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji zorganizowany przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zjeździe uczestniczyło 47 osób reprezentujących 27 kół naukowych działających przy wydziałach Prawa i Administracji w 10 ośrodkach akademickich. Nie mogło na nim zabraknąć i naszego koła naukowego.

Spotkania oficjalne odbywały się w rewelacyjnie położonym, zabytkowym Collegium Maius. Wśród arrasów i renesansowych krużganków prowadziliśmy dysputy na forum jak i w kuluarach.

Tematyka?

Bardzo różnorodna! Od tematów przyziemnych (finansowanie działalności) po tematy idealistyczne (dyskusja nad powołaniem stowarzyszenia). Uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, planami na przyszłość, pomysłami na współpracę. Wśród szczególnie interesujących debat, warto wymienić dyskusję na temat mediów (którą moderowała Pani Anna Bergiel – redaktorka „Edukacji Prawniczej” ) – ich roli w życiu kół naukowych, możliwościach nagłaśniania inicjatyw, sposobach negocjacji z pismami czy stacjami.

\Podczas zjazdu zapewniono nam również szkolenia, które przeprowadzili przedstawiciele kancelarii podatkowych. Tadeusz Dulian z Deloitte przedstawił możliwość współpracy i sposoby pozyskiwania funduszy na projekty naukowe, natomiast pracownicy „PriceWaterHouseCoopers” mówili o zarządzaniu zasobami ludzkimi.

\Największe emocje i zainteresowanie budził problem powołania Stowarzyszenia Kół Naukowych działających przy Wydziałach Prawa i Administracji. Większość osób odnosiła się do tego pomysłu dość sceptycznie z powodu zbyt dużych różnic w strukturach kół. Jak można przykładowo porównywać TBSP liczące 1000 członków i KNA „Ad Rem” mające tych członków 40? jak poradzić sobie z problemami związanymi z rozdzielaniem funduszy czy obowiązków? Rezultatem spotkania było powołanie Komitetu mającego za zadanie opracowanie projektu statutu takiego stowarzyszenia. W skład Komitetu wchodzi 9-ciu członków z 9-ciu Uniwersytetów.

Doskonałą okazją do integrowania się członków zjazdu były imprezy nieoficjalne. Dzięki nim permanentny deficyt snu dawał się nam we znaki, ale energii na coraz to nowe inicjatywy nie brakowało. Poznaliśmy nocne życie Krakowa – zapewniono nam imprezy taneczne w The Clu i Bum Bar Rush. Świetnej atmosferze podczas zjazdu sprzyjał koedukacyjny i międzymiastowy podział pokoi.

Nowe pomysły, kontakty i znajomości zarówno naukowe jak i towarzyskie, nawiązanie współpracy z różnymi ośrodkami akademickimi…. Posypały się różnego rodzaju propozycje w tym: spotkań, udziału w konferencjach, projektach. Zostaliśmy zapamiętani przez przedstawicieli uczelni z całego kraju. Efekty zjazdu są niewymierne i będą dawały o sobie znać latami. Również my – członkowie „Ad Remu” mieliśmy okazję się bardziej zintegrować i z wyjazdem będziemy wiązać fantastyczne wspomnienia.

A to wszystko dzięki wsparciu finansowemu, jakiego udzielił nam Pan Dziekan- prof. Andrzej J. Szwarc, któremu niniejszym składamy serdeczne podziękowania.

Kolejna okazja do rozmów między członkami kół naukowych w przyszłym roku. Tym razem w Warszawie. Na pewno tam będziemy.

 Anna Wilińska