"Kultura Remixu"

Panel dyskusyjny o prawie własności intelektualnej przeprowadzony przez Panią mgr Annę Wilińską-Zelek.