Łódź 2008

Łódź 2008

Dzięki uprzejmości Studenckiego Koła Naukowego Prawa Europejskiego z Uniwersytetu Łódzkiego uzyskaliśmy możliwość udziału w II Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych Prawa Europejskiego.

Podczas dwudniowego seminarium (4 i 5 kwietnia 2008 r.), na którym pojawili się reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiego, Jagiellońskiego, Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, poruszone zostały tematy dotyczące prawa i polityki w Unii Europejskiej.

Niezwykle interesujący okazał się wykład dr Moniki Zielińskiej na temat prawa pocztowego w UE, podczas którego pojawiło się wiele anegdotek, ciekawostek i odniesień do funkcjonowania polskiego prawa pocztowego. Dr Monika Namysłowska poruszyła problem reklamy w prawie wspólnotowym i polskim. Podczas seminarium, studenci próbowali argumentować stanowisko ETS-u w konkretnych orzeczeniach. Dr Dominik Mierzejewski przedstawił natomiast aspekty ekonomiczne i polityczne stosunków Chin z UE. Temat wywołał ciekawą dyskusję i zmusił do refleksji.

Podczas rozmów w „kuluarach” mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami na temat współpracy kół naukowych oraz omówiliśmy podstawowe problemy związane z działalnością na uniwersytetach. Nie zabrakło oczywiście spotkań „nieoficjalnych”.

Informacje na temat seminarium oraz jego plan na stronie Koła Naukowego Prawa Europejskiego UŁ :

www.sknpe.uni.lodz.pl
Anna Wilińska