Lublin 2006

Sprawozdanie z
I Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji
Lublin, 22 - 24 luty 2006

     Dnia 22 lutego delegacja KNA “AD REM” w składzie: Jan Szejn (prezes); Agnieszka Pawłowska (wiceprezes) oraz Julia Przeniczna (wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej) udała się na zaproszenie do Lublina na I Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziale Prawa i Administracji. Organizatorami zjazdu byli wspólnie Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS oraz Koło Naukowe Studentów Prawa KUL z Lublina. Na zjeździe pojawiło się ok. 30 kół naukowych, min. z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Torunia, Gańska, Gdyni, Wrocławia czy Białegostoku.

     Pierwszy dzień zjazdu przeznaczony był na dojazd uczestników z całej Polski do miejsca wspólnego zakwaterowania oraz na wieczorne spotkanie towarzyskie w celach integracyjnych.

     Ramowy plan zjazdu na drugi dzień przewidywał prezentację działalności, osiągnięć i planów kół oraz wspólną debatę pt. ”Studencka działalność naukowa i wydawnicza - wizje i zagrożenia”.

     Trzeci dzień zjazdu poświęcony był kolejnej debacie zatytułowanej ”Ogólnopolska platforma porozumienia kół naukowych - utopia czy rzeczywistość?”.

     Efekty zjazdu są niewymierne. Koło ”AD REM” nawiązało sieć nowych kontaktów i znajomości naukowych wśród studentów innych wyższych uczelni. Do naszych największych sukcesów należy nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym Forum Prawa Publicznego z Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego z Warszawy, które w dużej mierze składa się ze studentów kierunku administracja i prowadzi działalność naukową zbliżoną do naszej. Zamierzamy także podtrzymywać znajomości ze Studenckim Kołem Naukowym Młodych Prawników z Uniwersytetu Łódzkiego, czy Towarzystwem Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zacieśniliśmy dodatkowo więzi z Kołem Nauk Penalnych “Iure Et Facto” z naszej Alma Mater oraz Kołem Prawa Administracyjnego ze stosunkowo młodego Uniwersytetu Opolskiego.

     Wspólne spotkanie zaowocowało wymianą cennych doświadczeń i uwag dotyczących działalności każdego z kół, problemów z jakimi się borykają (od organizacyjnych aż do finansowych) oraz sposobów ich rozwiązywania. Narodziło się wiele nowych inicjatyw oraz planów na przyszłość.

     Rezultatem debat oraz przemyśleń uczestników było sporządzenie wspólnej listy e-mailowej zawierającej dane kontaktowe do wszystkich uczestników zjazdu oraz podpisanie “Deklaracji o Współpracy Kół Naukowych Prawa i Administracji” pod którą podpisali się reprezentanci wszystkich uczelni obecnych na spotkaniu. Deklaracja ta ma na celu “popieranie i rozwój studenckiego ruchu naukowego oraz propagowanie i rozwój kultury prawnej w społeczeństwie”. W dokumencie wyszczególnione zostały formy podejmowania współpracy ogólnopolskiej oraz postulat wprowadzenia cyklicznych zjazdów kół naukowych organizowanych corocznie przez inny ośrodek akademicki. Do zorganizowania przyszłorocznego zjazdu zobowiązali się przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Sporządziła:
Agnieszka Pawłowska