Lublin 2008

Lublin 2008

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami na II Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji, który odbył się w dniach 20-22 kwietnia 2007 roku w Krakowie, a także późniejszymi rozmowami, Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej zaprosili nas, jak i wszystkie Koła zgłoszone do Rady Kół, na Zjazd Rady Kół Naukowych, który odbył się w dniach 22-24 lutego 2008 w Lublinie.

Przedmiotem obrad było podjęcie decyzji co do ram dalszej współpracy oraz opracowanie dokumentu stanowiącego podstawę współdziałania prawniczych kół naukowych. Miał on zostać przyjęty na III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych w Warszawie.

Dzięki staraniom Zarządu KNA Ad rem, informacja o zjeździe dotarła do wszystkich kół na WPiA, jednakże z bardzo niskim odzewem ze strony Kół. Na sam zjazd do Lublina oprócz naszej delegacji towarzyszyli nam, z czego bardzo się cieszyliśmy, przedstawiciele Koła Naukowego Prawa Podatkowego PECUNIA oraz Koła Prawa Medycznego Lege Artis. Po za przedstawicielami ośrodka poznańskiego na zjeździe zagościło Koło Naukowe Prawa Finansowego (Uniwersytet Gdański), Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia).

Gościnność lublińska jest niemal tak wspaniała jak poznańska:). Zostaliśmy ugoszczeni iście po królewsku. Byliśmy zafascynowani pięknym miastem, które zwiedzaliśmy nocą, trolejbusami i sprawną organizacją gospodarzy. Brak słów by opisać wszystkie atrakcje !!

Obrady były burzliwe, pełne emocji ale nie brakowało im merytoryki. Owocem naszej ciężkiej pracy jest Statut Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji, który zostanie przedstawiony na III Zjeździe Kół Naukowych w Warszawie.
Joanna Tłok