Materiały z Konferencji naukowej "Nowoczesna administracja" 2012

Materiały z Konferencji naukowej "Nowoczesna administracja"

Konferencja odbyła się dnia 8 maja 2012 roku w Auli Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu


Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem"

Redakcja: Maria Jędrzejczak, Prezes KNA "Ad rem"
Redakcja techniczna: Magdalena Moniczewska, Skarbnik KNA "Ad rem"

Materiał do pobrania po kliknięciu w grafikę poniżej.