Materiały z Konferencji Naukowej pt.: "Aktualne problemy w realizacji praw człowieka na arenie międzynarodowej, krajowej i regionalnej" 2004

Materiały z Konferencji Naukowej pt.:
"Aktualne problemy w realizacji praw człowieka na arenie międzynarodowej, krajowej i regionalnej".

zorganizowanej przez:
Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem" w dniu 3 grudnia 2004 roku.

Redakcja: Jarosław Greser, Paweł Mazur
Redakcja techniczna i indeks: Bartosz Kawała
Projekt okładki i stron tytułowych: Jan Szejn
Druk i oprawa: Zakład graficzny UAM
Sfinansowano ze środków Wydziału Prawa i Administracji UAM