Miejsce

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Prawa i Administracji,
al. Niepodległości 53. 61-809 Poznań, aula Auditorium Maximum (piętro I)