miejsce

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Wydział Prawa i Administracji,
al. Niepodległości 53. 61-809 Poznań, aula prof. Ziembińskiego