Konkurs Wiedzy o Prawie i Postępowaniu Administracyjnym

 

11 marca w Auli Ziembińskiego odbył się etap wydziałowy II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie i Postępowaniu Administracyjnym. Jest to już druga edycja konkursu organizowanego przez Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego oraz Katedrę Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.


Uczestnicy musieli zmierzyć się z niełatwym, składającym się z 70 pytań testem, który sprawdzał ich wiedzę z zakresu Prawa i Postępowania Administracyjnego. Wierzymy, że poradzili sobie z tym znakomicie! Najlepsi z nich przejdą do etapu końcowego, ogólnopolskiego, który odbędzie się 20 kwietnia w Olsztynie.