Opiekun Koła

 

Prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak – polska prawnik, doktor habilitowana nauk prawnych, specjalizuje się w prawie administracyjnym i nauce o administracji, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji UAM
 
Profesor ukończyła prawo i administrację w 1976 na Wydziale Prawa i Administracji UAM, stopień doktorski uzyskała w 1985 rozprawą pt. Pozycja wojewody w świetle przepisów prawa. Habilitowała się w 1999 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego.
 
Profesor pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UAM, jest redaktor naczelną czasopisma naukowego "Studia Prawa Publicznego" oraz "Zeszyt Studencki Kół Naukowych" tego wydziału. Prodziekan macierzystego wydziału w kadencjach 2008-2012 (ds. studiów niestacjonarnych) i 2012-2016 (ds. kształcenia). 
 
Działalność naukowa Profesor obejmuje prawo administracyjne ustrojowe; w zakresie problematyki organizacji i funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, oraz tematyką kadr w administracji, a także prawo administracyjne materialne w siedmiu płaszczyznach badawczych: ochrona zdrowia, zawody; sytuacja prawna cudzoziemców; prawo o aktach stanu cywilnego; zgon i chowanie zmarłych; zrzeszenia i ofiarność publiczna; szkolnictwo wyższe.
 
Poza działalnością poza Uniwerstetem Profesor była członkiem komisji eksperckich
 • ekspert Państwowej/Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2008);
 • członek Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2005-2007);
 • ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2003-2004);
 • ekspert Sejmowej Podkomisji Zdrowia (1994-1996);
 • ekspert prawny Naczelnej Rady Lekarskiej (1991-1994).
 • radca prawny (1994-2010);

Należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 
 
 
 
Praca na rzecz nauki została doceniona poprzez liczne odznaczenia i nagrody:
 • Zespołowa Nagroda Wojewódzka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki (1986);
 • Srebrny medal LABOR OMNIA VINCIT przyznany przez Towarzystwo im.Hipolita Cegielskiego – za krzewienie idei pracy organicznej (2010);
 • Dyplom uznania SYLWETKA MIESIĄCA kwietnia 2010 w albumie LUDZIE NASZYCH CZASÓW przyznany przez Europejski Magazyn Internetowy EURO PARTNER i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego promujący osobistości zasłużone dla postępu gospodarczego i społecznego (2010);
 • nagrody Rektora  UAM za działalność naukową: zespołowa I (2011), indywidualna II stopnia (1988, 2000, 2004), indywidualna III stopnia (1985), za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną (1991, 1995, 2002);
 • nagrody Dziekana WPiA UAM za pracę naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną (1995, 2002, 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012).

 

 

źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_Wojtczak

http://prawo.amu.edu.pl/strona-glowna/jednostki-organizacyjne/katedry/katedra-prawa-administracyjnego-i-nauki-o-administracji/pracownicy-naukowo-dydaktyczni/profesorowie/prof.-uam-dr-hab.-krystyna-wojtczak