Program konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

ADMINISTRACJA RZĄDOWA W TERENIE –
PROBLEMY, SZANSE I WYZWANIA”


Poznań

14 kwietnia 2016 roku

 

08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 – 09.15 Uroczyste otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski

 

09.15 – 10.30 I PANEL

09.15 – 09.35 prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) – „Przemiany ustroju terytorialnej administracji rządowej między II a III Rzeczypospolitą Polską”

09.35 – 09.55 mec. Aleksandra Urbanowska-Bohun (Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski) – „Nadzór Wojewody, a nadzór RIO – problemy praktyczne”

09.55 – 10.15 dr Maciej Kruś (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) – ”Pozycja ustrojowa zespolonej administracji powiatowej”

10.15 – 10.35 Waldemar Paternoga (Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki) - „Zadania administracji rządowej w województwie w zakresie bezpieczeństwa”

10.35 – 10.50 Dyskusja

10.50 – 11.15 Przerwa kawowa

 

11.15 – 13.15 II PANEL

11.15–11.30 mgr Łukasz Jurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - ,,Wszczęcie postępowania nadzorczego przez wojewodę - uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda”

11.30–11.45 Maciej Mączyński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) - „Administracja rządowa w województwie wielkopolskim – wielkopolskie służby, inspekcje oraz straże”

11.45–12.00 Paulina Jankowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) – „Nadzór wojewody nad lecznictwem uzdrowiskowym”

12.00–12.15 mgr Edyta Łoboda (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie) - „Zadania, miejsce i funkcje Wojewody w systemie wdrażania funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020. Studium administracyjnoprawne”

12.15–12.30 Marek G. Nowak (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu) – „Zagadnienia związane z praktycznymi relacjami między zespoloną administracją rządową a szkołami (straż pożarna, policja, kuratorium)”

12.30–12.45 mgr Mateusz Karciarz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) – „Samorządowe kolegia odwoławcze - organ administracji rządowej czy samorządowej?”

12.45–13.00 mgr Maria Jędrzejczak, mgr Maciej Kubiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Biuro Poselskie) - „Szczepienia jako problematyczne zadanie administracji rządowej”

 

13.00 – 13.15 Dyskusja

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa

 

13.30 – 15.45 III PANEL

13.30–13.45 mgr Juliusz Góraj (Uniwersytet Łódzki) – „Problem skutecznego wykonywania zadań wojewody w zakresie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego”

13.45–14.00 mgr Ilona Radziwon (Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku) - „Rola i zadania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej”

14.00–14.15 Kacper Rożek (Uniwersytet Jagielloński) – „Zarządzenie zastępcze jako szczególna kategoria rozstrzygnięć nadzorczych wojewody”

14.15–14.30 mgr Sylwia Łazuk, Paulina Zadykowicz (Uniwersytet w Białymstoku) - „Rola i zadania wojewody w zakresie ochrony środowiska”

14.30–14.45 mgr Katarzyna Fortuna (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - „Regionalny dyrektor ochrony środowiska jako organ administracji rządowej niezespolonej w kontekście wielości organów ochrony środowiska”

14.45–15.00 mgr Adrian Sypnicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - „Rola administracji rządowej w realizacji polityki przestrzennej gminy”

15.00–15.15 dr Małgorzata Janiszewska – Michalska - „Problemy w działalności organów nadzoru budowlanego”

15.15–15.30 Kinga Grzelak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) - „Rola administracji rządowej w realizacji zadań obronnych państwa”

 

15.30 – 15.45 Dyskusja

15.45 – 16.00 Zakończenie