"Powstanie samorządu terytorialnego w Polsce" 26.02.2013

Spotkanie z Panem Maciejem Kozikiem - Dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Gośćmi panelu byli prof. dr hab. Teresa Rabska, prof. dr hab. Zbigniew Janku, mgr Marcin Princ oraz mgr Maciej Kiełbus.