Prelekcja dot. ustawy "śmieciowej" 26.11.2013

Jedną z nowelizacji ustaw, budzącą sporo kontrowersji w ciągu ostatnich kilku lat, była zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Członkowie naszego Koła interesują się tym zagadnieniem, czego wyrazem był panel dyskusyjny zorganizowany w ubiegłym roku akademickim, jeszcze przed wejściem nowelizacji w życie. Konstytucyjność niektórych zapisów ustawy została zakwestionowana. KNA „Ad rem” zorganizowało wyjazd na rozprawę do Trybunału Konstytucyjnego, która odbyła się 28.11.2013 roku.

Aby przygotować się do rozprawy poprosiliśmy znawcę tematu, pana mgr Macieja Kiełbusa, o prelekcję będącą odpowiednim wprowadzeniem, która odbyła się dzień przed planowanym wyjazdem.
Pan magister zaprosił do udziału w prelekcji pana Jacka Wójcickiego, wójta gminy Deszczno, który opowiedział jak znowelizowana ustawa funkcjonuje w rzeczywistości.

Wykład był bardzo ciekawy. Obu prelegentom serdecznie dziękujemy!

Bartosz Wiczyński