Program konferencji

„WSPÓŁDZIAŁANIE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

NA PRZESTRZENI 25 LAT”

 

Poznań

16 kwietnia 2015 roku

 

 

8.30 – 9.00                 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15                 Uroczyste otwarcie konferencji

 

9.15 – 11.15               I PANEL

 

9.15 – 9.35                 Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

9.35 – 9.55                 Jacek Gursz - Przewodniczący Stowarzyszeń Gmin i Powiatów Wielkopolski, Burmistrz Chodzieży

9.55 – 10.15              Patryk Lewicki - Starosta Sulęciński

10.15 – 10.35            Mateusz Matuszak - Radny Miasta i Gminy Swarzędz

10.35 – 10.55             Agata Dąmbska (Forum Od-nowa)

10.55 – 11.15             Aleksandra Urbanowska - Bohun - Radca prawny Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski

 

11.15 – 11.30             Dyskusja

11.30 – 11.45             Przerwa kawowa

 

11.45 – 13.15             II PANEL

 

11.45 – 12.00              mgr Magdalena Jankowska (UMK, Toruń), "Znaczenie lokalnych grup działania dla wspierania rozwoju obszarów gminnych i pielęgnowania tożsamości kulturowej - wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem działalności LGD Vistula-Terra Culmensis "Rozwój przed Tradycję"

12.00 – 12.15              Natalia Kociak (UG, Gdańsk), "Współpraca samorządu terytorialnego i III sektora w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym"

12.15 – 12.30              Aleksander Moroz (UAM, Poznań), "Obszary metropolitalne - czy obecne rozwiązania umożliwiają sprawne funkcjonowanie aglomeracji?

12.30 – 12.45              Justyna Rydzewska (UAM, Poznań), "Pomoc społeczna jako forma współdziałania w samorządzie terytorialnym w ramach administracji świadczącej"

12.45 - 13.00              Marta Cicha (UAM, Poznań) "Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej"

13.00 – 13.15              Filip Stradomski (UWr, Wrocław), "Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy z perspektywy dwudziestopięciolecia samorządu terytorialnego w Polsce"

 

13.15 – 13.30             Dyskusja

13.30 – 13.45             Przerwa kawowa

 

 13.45 – 15.30             III PANEL

 

13.45 – 14.00              mgr Remigiusz Chęciński (UAM, Poznań), "Współdziałanie organów gminy przy uchwalaniu budżetu"

14.00 – 14.15              Joanna Musialik (UWr, Wrocław),"Stosowanie finansowania strukturalnego przez jednostki samorządu terytorialnego"

14.15 – 14.30              mgr Marek Grzywacz (UW, Warszawa), "Współdziałanie JST i przedsiębiorstw energetycznych w celu wykonywania zadań publicznych z zakresu energetyki"

14.30 – 14.45              Kamil Burski (UJ, Kraków), "Prawna problematyka wspólnego rachunku bankowego dla jednostek samorządu terytorialnego"

14.45 – 15.00              mgr Marcin Czerwiński (UAM, Poznań), "Wspólne zamówienia publiczne jako forma współdziałania w samorządzie terytorialnym"

15.00 – 15.15              mgr Konrad Różowicz (UAM, Poznań), "Dotychczasowe doświadczenia w zakresie zamówień wspólnych jednostek samorządu terytorialnego"

15.15 - 15.30              Jaryna Smertyha (UJ, Kraków), "Nowa instytucja zespołu współpracy terytorialnej - zalety, krytyka (na bazie projektu Prezydenta RP ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym)"

 

15.30 – 15.45              Dyskusja

15.45 – 16.00             Zakończenie