"Rewolucja śmieciowa" 05.03.2013

Panel dyskusyjny dotyczący nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gośćmi specjalnymi byli kierownik ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, Pan Waldemar Witkowski Przewodniczący Unii Pracy oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego, członkowie Stowarzyszenia "My Poznaniacy" oraz doktoranci z Zakładu Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM mgr Marcin Princ, mgr Maciej Kiełbus oraz mgr Anna Wilińska-Zelek.