"Studiuj świadomie"

 

OPIS PROJEKTU.

Przeprowadzone wykłady w ramach projektu "Studiuj świadomie":

1. "Zawód Administratywista" poprowadzony przez Panią prof. dr hab. Krystynę Wojtczak. Pani Profesor była naszym gościem dwukrotnie.

2. "Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego"-gościem był Pan dr Ryszard Sowiński.
 
3. ""Droga do zarządzania nieruchomościami"- spotkanie z Panem prof.zw.dr hab. Henrykiem Gawronem-przewodniczącym Państwowej Rady Nieruchomości.

4.
"Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym"- wykład poprowadziła Pani prof. dr hab. Maria Trojanek, wykładowca z Akademii Ekonomicznej.

5.
"Pośrednik w obrocie nieruchomościami"- spotkanie z Panem Aleksandrem Schellerem-prezydentem Polskiej Fedreacji Rynku Nieruchomości.

6. "Służba cywilna Twoją furtką do przyszłości"- gośćmi byli: Pan Stefan Ratajczak-Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Pan Marcin Kowalski-inspektor w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

7.
Świat zza krat nie musi oznaczać wyroku"-gośćmi byli: mjr Jacek Wiśniewski oraz mjr Paweł Waściński-funkcjonariusze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.

8.
"Studia doktoranckie"- gośćmi byli: prof. dr hab. Ryszard Kamiński-prodziekan ds. studiów doktoranckich oraz Pan Michał Urbańczyk-przewodniczący doktorantów WPiA UAM.

9.
"Aplikacja komornicza?...Nie tylko dla prawników!"- zaproszony gość to: Pan Michał Redelbach-wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej.

10.
"Zawód?...Gliniarz"- zaproszeni goście z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

11.
„Ambasador na Seszelach, dyplomata na Hawajach?” - zaproszona Pani Agnieszka Reszka- główny specjalista z główny specjalista z Biura Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych

12.
"Za mundurem panny sznurem"- zaproszony Pan kpt Tomasz Szulejko- Rzecznik Prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.

13.„Dla kogo praca w kancelarii prawnej, dla administratywisty czy prawnika?”- swoimi spostrzeżeniami na temat pracy w kancelarii, podzielili się studenci i absolwenci WPiA UAM: Beata Koczorowska, Karolina Zabłocka oraz Maciej Kiełbus (14.10.2008)

14."
Studencie, bądź szefem sam dla siebie"- zaproszona Pani Paulina Kęsy- Pracownik Powiatowego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Poznaniu opowiedziała o tajnikach pracy oraz o możliwościach założenia własnej działalności gospodarczej (18.11.2008)