Warszawa 2007

Warszawa 2007. Seminarium z prawa europejskiego.

 

 

 

Koło Naukowe Ad rem z wielką przyjemnością przyjęło zaproszenie od przedstawicieli Koła Naukowego Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w ogólnopolskim, dwudniowym seminarium naukowym z prawa Unii Europejskiej, które odbyło się w dniach 16 i 17 listopada 2007 roku w Warszawie.

W seminarium pod honorowym patronatem Dziekana WPiA prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego udział wzięły dwie członkinie KNA Ad Rem - Kasia Pędzich oraz Ania Wilińska.

Na spotkaniu pojawili się studenci pięciu ośrodków: Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiego, Jagiellońskiego, Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Panel przygotowanych wykładów służył poszerzeniu wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawa europejskiego.

W salach Pałacu Kazimierzowskiego oraz Instytutu Prawa Międzynarodowego wystąpli m.in. Olga Tytoń (przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości), Adam Dudzic oraz Monika Droździkowska (przedstawiciele departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Małgorzata Furmańska i Piotr Stańczak (przedstawiciele Europejskiego Centrum Konsumenckiego). Powszechnym zainteresowaniem i szczególnie przychylnym komentarzem wśród uczestników seminarium cieszyła się prezentacja Pana Łukasza Sławatyńca (przedstawiciela C'M'S' Cameron McKenna) pod tytułem "Zanim lek trafi do pacjenta... czyli wspólnotowe regulacje w sektorze farmaceutycznym".

Wypełniony po brzegi program seminarium spowodował, że wyjazd ten pozwolił nie tylko zdobyć wiedzę, ale i nawiązać nowe znajomości oraz zaprezentować działalność Koła.

Zainteresowanych tematyką prawa europejskiego oraz działalnością warszawskiego Koła Naukowego Prawa Europejskiego zapraszamy na stronę Koła:

www.knpe.wpia.uw.edu.pl

Plan pobytu.Katarzyna Pędzich
Anna Wilińska