Warsztat "Sporządzanie skargi do sądu administracyjnego" 12.03.2012

Pierwszy z cyklu warsztatów z zakresu sporządzania pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym przeprowadzony przez dr. Wojciecha Piątka.