Warsztaty pisania pism procesowych - część pierwsza 04.03.14

Cykl warsztatów pisania pism procesowych rozpoczął się od spotkania w dniu 4 marca 2014 roku dotyczącego odwołania od decyzji organu pierwszej instancji. Warsztaty poprowadził dr Wojciech Sawczyn, pracownik Naczelnego Sądu w Warszawie i wykładowca na WPiA UAM. Prowadzący skupia się na poprawności merytorycznej i formalnej skargi, zwracając również uwagę na kwestie, które wypływają z wieloletniego doświadczenia pracy w sądownictwie administracyjnym.
 
 
Kolejna część cyklu warsztatów odbędzie się we wtorek 11 marca 2014 o godzinie 17.00 w sali 4.18 CIN. Drugie już spotkanie dotyczyć będzie sporządzania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.