Zarząd Koła

Prezes:

Marta Warzańska

I Wiceprezes: 

Joanna Ociepko

II Wiceprezes: 

Adam Taciak

Skarbnik: 

Maciej Mączyński

Sekretarz:

Ola Glinkowska